بایگانی ماهیانه: جولای 2005

سوسن: عهدیه:‌ قلش ده، ولش ده! (ترانه فیلم)

قلش ده، ولش ده
خوانندگان: سوسن ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم: شهر آشوب

ادامه‌ی خواندن