بایگانی ماهیانه: می 2006

سوسن: مجموعه ترانه‌ها (خطا کردم)

خطا کردم، خدا نگهدار، کی میدونه دردم چیه، نمیشه، حنایت رنگی نداره
خواننده: سوسن

ادامه‌ی خواندن