بایگانی ماهیانه: فروردین ۱۳۸۷

فریده فرجام ـ گل بلور و خورشید (کانون پرورش فکری)

گل بلور و خورشید
نویسنده: فریده فرجام
تصویرگر: نیکزاد نجومی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۴۷

ادامه‌ی خواندن

م. آزاد ـ قصهٔ طوقی (کانون پرورش فکری)

قصهٔ طوقی
نویسنده: محمد مُشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)
تصویرگر: ناهید حقیقت
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۴۷

ادامه‌ی خواندن

فریده فرجام ـ مهمان‌های ناخوانده (کانون پرورش فکری)

مهمان‌های ناخوانده
نویسنده: فریده فرجام
تصویرگر: جودی فرمانفرمائیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۴۵

ادامه‌ی خواندن