بایگانی ماهیانه: مرداد ۱۳۸۹

«آفتاب‌های همیشه»: شاملو در آینۀ صدای آیدا

از بهمن ماه ۱۳۴۲ که احمد شاملو «آیدا در آینه» را سرود تا مرداد ماه سال ۱۳۸۹ که آیدا بخشی از آن را با صدای خود خواند چهل و شش ـ هفت سالی (بگو نزدیک به نیم قرن) گذشته است و حالا این «شاملو»ست که در آینۀ صدای «آیدا» تکرار می‌شود.

ادامه‌ی خواندن