شهیار قنبری (صدای شاعر) قدغن

قدغن
شعر، آهنگ و صدای:  شهیار قنبری
تنظیم آهنگ و اجرای گیتار: آرمیک

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone