سوسن: مستوره جان!

مستوره جان
تنظیم آهنگ: گودرزی
خواننده: سوسن

نام‌ دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone