شهریار ـ صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعرهای شهریار (با صدای شاعر)
موسیقی متن:   کریم گوگردچی
طراح و نقاش: ابراهیم حقیقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

* * *

سرود آبشار

چون خواب نوشین یاد دارم ماهتابی
روشــن‌تـر  از  روز  سپیــد  کـامگـاران
. . .
بـاری به‌تلخــی روزگــاری می‌گذارم
آوخ ‌از آن نوشین و دلکش روزگـاران

در جستجوی پدر

دلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در
در مُشت گرفته مُچ دست پسرم را
. . .
ناگه پسرم گفت: چه می‌خواهی ازین در؟
گفتـــم:  پســـرم، بــوی صفـــای پــدرم را

خواهش دل

پیرم و خواهش دل، خلوت اُنسی که در آنجا
جُـــز زبــان مــن و گــوش دل جـانـانـه نباشـد
. . .
پنبـه در گوش مُساعد کُند از روده درازی
چه کُند پیر جهان‌دیده که پُر چانه نباشد

سرود ساربان

بهار آمد که بازم گل به باغ و بوستان خواند
بـه گوشــم ناله بلبل هـزاران داستان خواند
. . .
بــه پُشت اشتــران کُـن شهــریـارا بـار مــولانـا
که شمست مرحبا گویان سُرود ساربان خواند

با روح صبا

ای صبا با تو چه گفتند که خاموش شدی
چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی
. . .
شـهریـارا بـه جـگـر نیش زنـد تشنگـی‌ام
که چرا دور از آن چشمه‌ی پُر نوش شدی

* * *

از «محمدحسین شهریار» در این سایت:

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا (مجموعه ترانه‌ها)
شعرهای شهریار با صدای شاعر (کانون پرورش فکری)
خط و امضای «شهریار» برای هوشنگ ابتهاج (سایه)
علی ای همای رحمت (خط شاعر و تاریخ سرایش)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone