مهستی ـ زلاند ـ چشمان سیاه (دو صدایی)

چشم سیاه
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خوانندگان: مهستی، [جلیل] زلاند
(آهنگ‌های فیلم شیرین و فرهاد)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone