سوسن: عهدیه:‌ قلش ده، ولش ده! (ترانه فیلم)

قلش ده، ولش ده
خوانندگان: سوسن ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم: شهر آشوب

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone