ویگن ـ پوران: دکتر!

دکتر
شعر: عطاالله خُرم
آهنگ: عطاالله خُرم
خوانندگان: ویگن ـ پوران

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone