سوسن: مجموعه ترانه‌ها (سفر)

سفر، گله‌مندم، خودم کردم که لعنت بر خودم باد، غصه نخور، جا زدم
خواننده: سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone