ویگن ـ پوران: آتش‌نشانی

آتش‌نشانی
شعر: کریم فکور
آهنگ: کریم فکور
خوانندگان: ویگن ـ پوران

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone