سوسن: مجموعه ترانه‌ها (دوستت دارم)

دوستت دارم، محبوب اهل صفا، پرستو جان، قلش‌ده ولش‌ده، تنهایی
خواننده: سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone