عارف: آه ای خدا (ترانهٔ فیلم)

آه ای خدا
خوانندگان: عارف ـ شاهین [بهشته]
ترانهٔ فیلم: عشق آفرین (۱۳۴۸)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone