ویگن: قهر

قهر
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: پرویز وکیلی
خواننده: ویگن

اجرای همین ترانه با صدای: منوچهر سخایی و پوران

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone