ویگن ـ پوران: پستچی (نامه‌رسان)

پستچی (نامه‌رسان)
شعر: کریم فکور
آهنگ: کریم فکور
خوانندگان: ویگن ـ پوران

کار و کسب (مشاغل) در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone