عباس مهرپویا: مرگ قو

مرگ قو
شعر: مهدی حمیدی شیرازی
آهنگ: عباس مهرپویا
خواننده: عباس مهرپویا

تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو» و مجموعه‌ای از بازخوانی این ترانه

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone