منوچهر سخایی: جان جان

جان جان
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: محلی
خواننده: منوچهر سخایی

یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone