منوچهر سخایی: شهر نور

شهر نور
شاعر: پرویز وکیلی
آهنگ: امیر آرام
خواننده: منوچهر سخایی

یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone