رامش: اگه هوسه، یک دفعه بسه!

اگه هوسه یه دفعه بسه!
شعر: سعید دبیری
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone