عارف: کاشکی (ترانهٔ فیلم)

کاشکی
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: رامش

یادنامهٔ «همایون خُرم» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone