رامش: آی دنیا دنیا (ترانهٔ فیلم)

آی دنیا دنیا
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone