رامش: بگو دگر چه می‌خواهی

بگو دگر چه می‌خواهی
شعر: سیمین بهبهانی
آهنگ: جواد لشگری
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone