رامش: بین ما حرفی نمونده (غریبه)

بین ما حرفی نمونده (غریبه)
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone