رامش: چی میشه گفت به این دل دیوونه

چی میشه گفت به این دل دیوونه
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone