الهه:‌ باز آمد

باز آمد (برنامهٔ گلها ۳۸۴)
شعر: رحیم معینی کرمانشاهی
آهنگ: جواد معروفی
خواننده: الهه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone