عارف: ابر بی‌باران

ابر بی‌باران
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: یونانی
خواننده: عارف

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone