عارف: دختر رویایی من

دختر رویایی
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: عارف

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone