عارف: دنیا چه بی‌وفایی (ترانهٔ فیلم)

دنیا چه بی‌وفایی
شعر: کریم فکور
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: دنیای پول

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone