عارف: غریبه (ای خدا حرفی بزن) (ترانهٔ فیلم)

غریبه
(ای خدا حرفی بزن)
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده: عارف
ترانه فیلم: غریبه

ترانهٔ «غریبه» در «نگاهنگ»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone