امیر رسایی ـ آلیس: نفرینم بر دل

نفرینم بر دل
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: بابک افشار
خوانندگان: امیر رسایی ـ آلیس

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone