امیر رسایی: هزار وعده

هزار وعده
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: خسرو ظهیرالدینی
خواننده: امیر رسایی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone