امیر رسایی: شکوه (ترانهٔ فیلم)

شکوه
شعر: رضا شمسا
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: امیر رسایی
ترانه فیلم: عشق کولی
روی آهنگ گریه کن (گوگوش)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone