امیر رسایی: سایه به سایه

سایه به سایه
شعر: رضا شمسا
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: امیر رسایی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone