الهه: از دل بگو

از دل بگو
شعر: امیر جنتی‌عطایی
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: الهه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone