رامش: تو را نمی‌بخشم

تو را نمی‌بخشم
شعر: [کریم] فکور
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone