رامش: مروارید (ترانهٔ فیلم)

مروارید
شعر: کریم فکور
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: رامش
ترانه فیلم: آقا دزده

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone