رامش: پرستو جان

پرستو جان
شعر: لعبت شیبانی
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده: رامش

تاریخچهٔ اولین ترانهٔ خوانندگان ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone