رامش: چشم به راه

چشم به راه
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone