رامش: زلفامو ببین! (ترانهٔ‌ فیلم)

زلفامو ببین!
شعر: ؟؟
آهنگ: ؟ ؟
خواننده: رامش
ترانه فیلم: روسپی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone