راشین: ای خدای بارون

ای خدای بارون
شعر: کریم محمودی
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده: راشین

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone