عارف: نگار مو سیاه

نگار مو سیاه
شعر: ؟ ؟
آهنگ: کامران‌پور
خواننده: عارف

روی ملودی این آهنگ، همچنین ترانهٔ «ببار ای بارون» محمدرضا شجریان

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone