عارف: مستم مستم (ترانهٔ فیلم)

مستم،‌ مستم
(نگذار بمیرم)
شعر: امان منطقی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: سرجوخه جبار

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone