عارف: غم مخور در این زمونه (ترانهٔ فیلم)

غم مخور در این زمونه
شعر: ؟ ؟
آّهنگ: ؟ ؟
خواننده: عارف
ترانه فیلم: عشق‌آفرین

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone