ویگن: دیدار مادر

دیدار مادر
شعر: پرویز وکیلی
خواننده: ویگن

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone