الهه: وای از شب من

وای از شب من
شعر: رهی معیری
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: الهه
(گلهای رنگارنگ شماره ۳۹۵)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone