الهه: پسر عمو

پسر عمو
شعر: [نوذر] پرنگ
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده: الهه

مجموعه ترانه‌های «اقوام و وابستگان خانوادگی!»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone