الهه: می‌فروش

می‌فروش
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: [رضا] ناروند
خواننده: الهه

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone