الهه: خاموش (برنامهٔ‌ گلها)

خاموش
شعر: کیومرث وثوقی
آهنگ: رضا محجوبی
خواننده: الهه
برنامٔ گلها شمارهٔ ۳۱۹ ب

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone