ویگن: آبادان

آبادان
شعر: کریم فکور
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده:‌ ویگن

نام شهرهای ایران در ترانه‌ها

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone